Μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα Λούρου θα διεξαχθεί η εμποροπανήγυρη στο Λούρο.

H υπαίθρια εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί από 17 έως και την 23- 10-2016 σε δημοτική έκταση έμπροσθεν του Δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Λούρου στο δρόμο έμπροσθεν της Πλατείας Ηρώων και εφόσον έχει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Λούρο Πρέβεζας θα μπορούν να συμμετέχουν και να καταλαμβάνουν χώρο όπου θα τους έχει παραχωρηθεί από την Τοπική Κοινότητα Λούρου, δωρεάν....


Σύμφωνα με τον Αριθμό Απόφασης 376/2016 τις τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα :

1. Εγκρίνει την λειτουργία υπαίθριας εμποροπανήγυρης σε νέα θέση Δημοτικής
έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, η οποία θα διαρκέσει επτά (7) συναπτές
ημέρες και συγκεκριμένα από 17-10-2016 μέχρι και την 23-10-2016.

2. Προβλέπεται τρεις (3) ημέρες εγκατάστασης (από 14 Οκτωβρίου) πριν την
έναρξη και τρεις (3) ημέρες μετά τη λήξη απεγκατάστασης των εμπόρων (έως και
26 Οκτωβρίου).

3. Να διεξαχθεί στην Δημοτική έκταση έμπροσθεν του Δημοτικού καταστήματος της
Δημοτικής Ενότητας Λούρου στο δρόμο έμπροσθεν της Πλατείας Ηρώων και εφόσον
έχει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

4. Ορίζεται Επιτροπή Εμποροπανήγυρης από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Λούρου, η οποία εξουσιοδοτείται να συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές
παρουσιαστούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης.

5. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Λούρο Πρέβεζας θα μπορούν να
συμμετέχουν και να καταλαμβάνουν χώρο όπου θα τους έχει παραχωρηθεί από την
Τοπική Κοινότητα Λούρου, δωρεάν.

6. Το τέλος επιβάρυνσης θα είναι 50 € ανά κατάστημα, για το χώρο που θα
καταλαμβάνει και όπου θα εκδίδεται και το ανάλογο παραστατικό από τον δήμο
Πρέβεζας.

7. Θα διασφαλιστεί πλήρως η πρόσβαση στο Νηπιαγωγείο καθώς και στο Δημοτικό
κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Λούρου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας