Ο ποταμός Λούρος

Ο ποταμός Λούρος έχει μήκος 73 χιλιόμετρα , πηγάζει στα 600 μετρα από τις νοτιοανατολικές πλαγιές του όρους Τόμαρος ή Ολύτσικα , το οποίο έχει υψόμετρο 1976 μέτρα και εκβάλλει στον Αμβρακικό κόλπο. Η επιφάνεια της λεκάνης απορροής του ανέρχεται σε 785 km2, το μέσο ετήσιο ύψος βροχοπτώσεων φθάνει τα 1.950 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος νερού υπολογίζεται σε 1.530 x 106 m3, η δε συνολική ετήσια απορροή του εκτιμάται σε 890 x 106 m3 νερού.
  Οι τροφοδοτικοί παραπόταμοί του διασχίζουν την περιοχή του χωριού Βαρυάδες του Νομού Ιωαννίνων. Κατά την πορεία του διασχίζει παραπλεύρως την Εθνική οδό Πρέβεζας – Ιωαννίνων και περνάει από τα χωριά Βούλιστα, Παναγιά, Κλεισούρα, καθώς και από το χωριό Κερασώνα, όπου εκεί τα νερά του εγκλωβίζονται από το Τεχνητό Υδροηλεκτρικό Φράγμα της ΔΕΗ Λούρου. Το φράγμα έχει ύψος 25 μέτρα και πλάτος 70 μέτρα για τη λειτουργία υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 10 MW. .


Στο χωριό Άγιος Γεώργιος υπάρχουν πηγές , από τις οποίες υδρεύεται η Άρτα, η Πρέβεζα και η Λευκάδα. Η πορεία του ποταμού συνεχίζεται με κατεύθυνση προς την κοινότητα Νέας Κερασούντος και περνά δίπλα στο μεσαιωνικό «Κάστρο των Ρωγών». Έπειτα, ο ποταμός διέρχεται από μια ελώδη περιοχή, πού ονομάζεται «ο βάλτος του Λούρου» και βρίσκεται μεταξύ των χωριών Πέτρα και Στρογγυλή, ανατολικά και Στεφάνη δυτικά, παρά την λιμνοθάλασσα της Ροδιάς.


 Πιο κάτω, ο Λούρος ενώνεται μ’ έναν παραπόταμό του κοντά στους λόφους του Βαλαωρίτη. Σ’ αυτή την περιοχή βρίσκεται το αποκαλούμενο «αισθητικό αλσύλλιο» και η «μονή του Αγίου Βαρνάβα». Τελικά, μετά από ένα εύκολο και πλωτό τμήμα στον κάμπο των Φλάμπουρων, ο ποταμός εκβάλλει στο Μιχαλίτσι, στον όρμο Σαλαώρας, του Αμβρακικού Κόλπου.Κοντά στο χωριό Άγιος Γεώργιος βρίσκεται το Υδραγωγείο του Λούρου. Κατασκευάσθηκε το 31 π.Χ. με εντολή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αυγούστου Οκτάβιου. Από αυτό υδρευόταν η Νικόπολης. Κοντά στο σημερινό χωριό Αρχάγγελος του Νομού Πρέβεζας υπάρχει και ένα δεύτερο υπόλειμμα μικρού ρωμαϊκού υδραγωγείου. 


 Στις εκβολές του με τις προσχώσεις του καθώς και τις προσχώσεις του ποταμού Άραχθου έχουν δημιουργηθεί βαλτώδεις εκτάσεις και λουρονησίδες, που με τη δράση των ανέμων και της θάλασσας δημιουργήθηκαν οι λιμνοθάλασσες Τσουκαλιό, Ροδιά, Λογαρού και Τσοπέλι, οι οποίες αποτελούν σπουδαία ιχθυοτροφεία.Δέχεται ρύπους από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα και από μη σημειακές ρυπάνσεις από γεωργικές δραστηριότητες, έχει υποστεί αλλοιώσεις από αμμοληψίες, την κατασκευή αρδευτικών έργων και την κατασκευή φραγμάτων.

Οι εκβολές του περιλαμβάνονται στον υγρότοπο του Αμβρακικού και προστατεύονται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Με τα νερά του ποταμού Λούρου αρδεύονται περί τα 120.000 στρέμματα, από τα οποία 63.000 ανήκουν στο νομό Πρεβέζης και 57.000 στο νομό Άρτας.