Με 54 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη 27/7/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 27/7/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα...


1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πρέβεζας, ετών 2015-2019.

2. Συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στην περιοχή παρέμβασης της ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για το μέτρο 19 του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και την Προτεραιότητα 4.

3. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή διαχείρισης (ΕΔΠ) του Τοπικού Προγράμματος της ΕΤΑΝΑΜ.

4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για να παραστεί στο ΣτΕ. κατά την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το θέμα των παραταφρίων οικοπέδων.

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την κατασκευή του έργου: {Επισκευή - Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Πρέβεζας}, προϋπολογισμού 8.000,00 €.

6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016.

7. Ανάθεσης μελέτης με τίτλο: {ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}, σε ιδιώτη μελετητή.

8. Ανάθεσης μελέτης με τίτλο:{ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}, σε ιδιώτη μελετητή.

9. Για Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

10. Για Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ- ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ}.

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΛ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

12. Παράταση εργασιών του έργου: {ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ΄ ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)} του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ. - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤ. έως την 31-12-2016.

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ - ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑ} ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.

14. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: {ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΛ ΛΟΥΡΟΥ- ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

15. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τελικού-Τακτοποιητικού) του έργου : {Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

16. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: { ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ} του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και παράτασης για την έγκριση του και το κλείσιμο του φακέλου.

17. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: {ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ}.

18. Έγκριση 3ου ΑΠΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου: {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΥΚΟΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }.

19. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :{ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ}, ανάδοχου ΠΑΤΙΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. τελικής δαπάνης 1.022.283,37 Ευρώ (με τον ΦΠΑ),

20. Έγκριση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2016».

21. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση τμήματος δημοτικής έκτασης στα Φλάμπουρα.

22. Αποδοχή δωρεάς Πολιτιστικού Συλλόγου “ΠΡΕΒΕΖΑ”.

23. Υποβολή πρότασης του Δήμου Πρέβεζας στην πρόσκληση με κωδικό 25/2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη δημιουργία και χρηματοδότηση δομής με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας» του Δήμου Πρέβεζας.

24. Υποβολή πρότασης του Δήμου Πρέβεζας στην πρόσκληση με κωδικό 27/2016 της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη δημιουργία και χρηματοδότηση «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» του Δήμου Πρέβεζας.

25. Εξέταση ίδρυσης δομής παροχής Συσσιτίου - συλλειτουργία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας- συμπλήρωση της υπ’αριθ.573/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ίδρυσης Κοινωνικού Παντοπωλείου»-έγκριση μίσθωσης κτιρίου για δομές κοινωνικού παντοπωλείου και συσσιτίου.

26. Έγκριση για ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε Ιατρό εργασίας έτους 2016-2017.

27. Έγκριση για ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε Τεχνικό ασφαλείας έτους 2016-2017.

28. Δημιουργία κέντρου κοινότητας Δήμου Πρέβεζας.

29. Δημιουργία δομής Κοινωνικού Φαρμακείου-Ιατρείου και έγκριση κανονισμού λειτουργίας.

30. Διόρθωση: α) της αριθ. 128/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ 6Ο27ΩΞΧ-Α6Φ) με θέμα: Έγκριση αιτημάτων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού, που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων για τις νέες δομές (ΒΣΟΦ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ) & β) τροποποίηση της αριθ.235/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τον ίδιο τίτλο , που αφορά προγραμματισμό προσλήψεων για τους λοιπούς παιδικούς σταθμούς.

31. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2016.

32. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

33. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το πολιτιστικό σωματείο ''ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ “στα πλαίσια προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 και για την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

34. Έγκριση αποδοχής προγράμματος ERASMUS+ με επικεφαλής εταίρο την ΟΠΑΒΑ της Τσεχίας.

35. Έγκριση ονοματοδοσίας του Δημοτικού Σταδίου Καναλίου , των γηπέδων μπάσκετ του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας ,των γηπέδων αντισφαίρισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας και του Δημοτικού Σταδίου Ζαλόγγου .

36. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (ΠΙΣΙΝΑ) ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Φ.Ε.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ .

37. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4ο Εν ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΑΚΤΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΣΤΙΣ 4 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016.

38. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης “΄Γιορτή της Σαρδέλας 2016” και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση αυτής.

39. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης “ΖΑΛΟΓΓΕΙΑ 2016” στη Δ.Ε Ζαλόγγου και διάθεση Πίστωσης.

40. Έγκριση πραγματοποίησης συναυλίας με τον Τάκη Σούκα και διάθεση Πίστωσης.

41. Εξέταση οικονομικής ενίσχυσης Συλλόγων Πρέβεζας για την διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας.

42. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στον Γύρο της Ευρώπης με αυτοκίνητα”-σύμφωνα με τις αριθμ. 4 & 5/2016 αποφάσεις της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας.

43. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση τουριστικού χάρτη της πόλης της Πρέβεζας συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕ Ζαλόγγου-Λούρου σύμφωνα με την 7/2016 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας,

44. Έγκριση δαπάνης για την ανατύπωση του τουριστικού φυλλαδίου με τον χαρακτηριστικό τίτλο: “ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΕΡΑΣΜΑ” σύμφωνα με την 9/2016 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.

45. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της πολυσύχναστης παραλίας της Κυανής Ακτής, για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ και την χρήση του πλωτού αμφίβιου αμαξιδίου.

46. Έγκριση 3η /2016 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2015-2016.

47. Αλλαγή επωνυμίας επιχείρησης Κάμπινγκ που λειτουργεί στη θέση "ΤΣΟΥΚΕΣ", Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

48. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου - καταστήματος κληροδοτήματος “ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ”, επί της οδού Εθν. Αντίστασης στην Πρέβεζα.

49. Εξέταση αιτήσεων των Δ. Βενέρη και Μ. Ζαλοκώστα, για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης.

50. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης σύμφωνα με τον Ν.4178/13.

51. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

52. Έγκριση μείωσης λογαριασμών τελών ύδρευσης και διαφραφή προς λογιστική τακτοποίηση.

53. Έγκριση χορήγησης άδειας Παραγωγού - Πωλητή Λαϊκών Αγορών ( κα. Αυδίκου).

54. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας