Με 21 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σήμερα 17/2/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα...


1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016. 2. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο Ε.Π. ‘ΉΠΕΙΡΟΣ’, άξονας προτεραιότητας

2 ‘ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο:<ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ>, στο θεματικό στόχο 04 ‘Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς’, Κωδικός Πρόσκλησης 14/2016.

3. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο Ε.Π. ‘ΉΠΕΙΡΟΣ’, άξονας προτεραιότητας 2 ‘ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με τίτλο:<ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ>, στο θεματικό στόχο 04 Σελ. 1 από 3 ‘Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς’, Κωδικός Πρόσκλησης 15/2016.

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για την Τεχνική Υποστήριξη προς τον Δήμο Πρέβεζας για την Προετοιμασία του Διαγωνισμού που αφορά στη δημιουργία του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Πρεβέζης προϋπολογισμού 12.300, 00€.

5. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: <Σ015 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ >.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης τους .

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: <ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>.

8. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:<Σ15 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>.

9. Υποκατάσταση αναδόχου στο έργο: <ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΕΛ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ>.

10. Έγκριση Κοπής δένδρων Δήμου Πρέβεζας.

11. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2016.

13. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τεκμηρίωση των εσόδων - εξόδων της, και έγκριση ψήφισης πίστωσης για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πρέβεζας.

14. Απόδοση ποσού στη ΝΕ.ΔΗ.ΚΕΠ.

15. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2016 (Α΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

16. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού για το έτος 2016.

17. Ορισμός ελεγκτών της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π) για το οικ. έτος 2016.

18. Έγκριση πραγματοποίησης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων - Παραδοσιακά Κούλουμα του Δήμου Πρέβεζας , δαπάνης και διάθεσης Πίστωσης για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα στο πλαίσιο της Καρναβαλικής περιόδου, έτους 2016.

19. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης αφιέρωμα στην Σοφία Βέμπο και Μίμη Τραϊφόρο , με σκοπό την ενίσχυση του νεοσύστατου Κοινωνικού Παντοπωλείου.

20. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης δωρεάν διανομής ειδών ρουχισμού (χαριστικού μπαζάρ) του τμήματος κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.

21. Μείωση λογαριασμών τελών ύδρευσης κι αποχέτευσης και διαγραφή προς λογιστική τακτοποίηση.






Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας