Την Παρασκευή το Δ.Σ. Πρέβεζας συζητά και αποφασίζει σχετικά με την κατάργηση του Α.Τ. Λούρου

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας θα είναι την Παρασκευή 4/12/15 το σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που προτείνει την κατάργηση του Α.Τ. Λούρου. Η Τ.Κ. Λούρου και ο Δ. Πρέβεζας με παλαιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, είχαν προτείνει την παραχωρήσει...
 αίθουσας εντός του Δημοτικού Καταστήματος Λούρου για τη στέγαση και λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Λούρου, (δείτε εδώ), έτσι ώστε να μην υπάρχουν έξοδα ενοικίου και η ευρύτερη περιοχή η οποία έχει αυξημένη εγκληματικότητα να συνεχίσει να αστυνομεύεται. Όμως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει άλλα σχέδια, καθώς προβλέπεται η κατάργηση του Α.Τ. Λούρου (δείτε εδώ), στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών στην Ήπειρο.

Το Δ.Σ. Πρέβεζας την Παρασκευή θα συνεδριάσει με 36 θέματα συνολικά.

Στις 18:00 σε Ειδική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις 4/12/2015 , ημέρα Παρασκευή θα συζητηθεί η << Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και Ο.Π.Δ (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης), Δήμου Πρέβεζας>>

Στις 19:00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 04/12/2015, ημέρα Παρασκευή, συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και έκδοση απόφασης σχετικά με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που προτείνει την κατάργηση του Α.Τ. Λούρου.

2. Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας τοποθέτησης και λειτουργίας Καρουζέλ , σε κοινόχρηστο χώρο.

3. Έγκριση 4ΟΥ ΑΠΕ του έργου: {ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

4. Υποβολή αιτήματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: {Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη},Τομέας Περιβάλλον 2007-2013 του ΥΠΟΜΕΔΥ για τροποποίηση της Πράξης: {ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου{Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ Ν.Σαμψούντας}, προϋπολογισμού 30.000,00 €.

6. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: { Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας}.

7. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {Κατασκευή οστεοφυλακίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πρέβεζας}.

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου :{Σ014 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }.

9. Ορισμός μέλους για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου:{Κατασκευή Λιμενικού-Αλιευτικού καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας}.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

11. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2013, της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.) .

12. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με διαδικασία διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο: {Προμήθεια γάλακτος υπέρ των δικαιούχων υπαλλήλων έτους 2015}.

13. Έγκριση προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας και προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2016.

14. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (δ΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Ετήσια Συνεδρίαση( XVII th Plenary Session) του Φόρουμ των παράκτιων Πόλεων Αδριατικής και Ιονίου.

16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία.

17. Πρόταση για ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2015 και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του.

18. Καθορισμός Τροφείων Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2016.

19. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων.

20. Έγκριση υποβολής προτάσεων – φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη ακτών του Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα των <Γαλάζιων Σημαιών>, της ΕΕΠΦ ( Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης), για την θερινή περίοδο του έτους 2016.

21. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή της δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό του 30% των θέσεων των περιπτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76, του Ν. 4257/2014.

22. Έγκριση δημιουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου , Δήμου Πρέβεζας.

23. Έγκριση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ.

24. Έγκριση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ.

25. Έγκριση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΙΝΤΩΣΗ.

26. Έγκριση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 κληροδοτήματος ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΒΕΜΗ.

27. Έγκριση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΝΙΑ.

28. Έγκριση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΚΟΥ.

29. Έγκριση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 κληροδοτήματος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ.

30. Έγκριση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 κληροδοτήματος ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ.

31. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος σχολικής περιουσίας επί της οδού Εθν. Αντίστασης 127 στην πόλη της Πρέβεζας.

32. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος σχολικής περιουσίας επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 133 στην πόλη της Πρέβεζας.

33. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος σχολικής περιουσίας επί της οδού Χρ. Κοντού 11 στην πόλη της Πρέβεζας.

34. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση <ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ>, Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

35. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση <ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ>, Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας