Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου για αποκαταστάσεις ζημιών - συντήρηση υποδομών

Με αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση, προωθούνται προς υλοποίηση έργα που αφορούν αποκαταστάσεις ζημιών, συντηρήσεις οδικών υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας. Αναλυτικά αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα...


Π.Ε. Πρέβεζας
«Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος πρανούς σε τμήμα της 8ης επαρχιακής οδού (περιοχή Πολυστάφυλου)», προϋπολογισμού 36.000 ευρώ (Ανάδοχος: Θωμάς Χριστιάς)
«Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης - Δεσποτικών», προϋπολογισμού 25.500 ευρώ (Ανάδοχος: Θωμάς Χριστιάς του Χρήστου)
«Αποκατάσταση – συντήρηση οδού στο Δ.Δ. Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού» προϋπολογισμού 16.300 ευρώ (Ανάδοχος: Κωνσταντίνος Κώστας του Χρήστου)

Π.Ε. Άρτας
«Διαμόρφωση του πρανούς στη θέση «Κρυονέρι» της υπ’ αριθ. 18 επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γεώργιος Μπαλαούρας ΕΔΕ)
«Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδας Άρτας για την αντιμετώπιση πλημμυρών», προϋπολογισμού 65.000 ευρώ (Ανάδοχος: Λ. Βερλέκης & ΣΙΑ Ο.Ε.)
«Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας - Κορωνησίας», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δημήτριος Φούκας)
«Συντήρηση δρόμου Σταυροβρύση – Ελάτη – Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού 54.000 ευρώ (Ανάδοχος: ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ- Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.)
«Συντήρηση δρόμου Ανέζα – Ψαθοτόπι – γέφυρα Φειδοκάστρου (αποκατάσταση οδοστρώματος)», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δημήτριος Φούκας)
«Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων –Άρτας επί της γέφυρας Άννινου», προϋπολογισμού 33.500 ευρώ (Ανάδοχος: Δ. Τέλης)
«Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δημ. Φούκας)
«Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ. Θεοδωριάνων δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 10.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γ. Κασαής)

Π.Ε. Ιωαννίνων
«Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης οδού από περιφερειακή οδό έως “όμορφη ράχη”», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ)
«Αποκατάσταση τομών οδοστρωμάτων, τοποθέτηση φρεατίων και ολοκλήρωση συνδέσεων στο δίκτυο ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και Συνοικισμού Γορίτσας», προϋπολογισμού 45.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δ. Φάης)
«Αποκατάσταση οχετού επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας- πηγές Αώου», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (Αναδοχος: Κων. Κούγκουλης ΕΔΕ)
«Αποκατάσταση οδού Ψήνα - Δραγοψά», προϋπολογισμού 10.000 ευρώ (Ανάδοχος: Κ. Κούγκουλης ΕΔΕ)


Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των εξής έργων:

«Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό Παλαιά Φιλιππιάδα Δ. Ζηρού» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ
«Συντήρηση αρδευτικού – αποστραγγιστικού αύλακα στην περιοχή «Ψαθιές» οικισμού Ρόκκα Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 7.000 ευρώ
Τέλος επαναδημοπρατείται το έργο «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 55.000 ευρώ. καθώς ο αρχικός διαγωνισμός απέβη άγονος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας