Με 27 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 29/8/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα...
1. Δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του γηπέδου αρ τεμ 82 εμβαδού 26,111στρ στην θέση “κουμιώτη” Τ.Κ. Μύτικα στην εταιρία: <ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.>, ώστε να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης και την κατασκευή του Μουσικού Σχολείου.

2. Έγκριση υποβολής αιτήματος για υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 δημοτικού ακινήτου.

3. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «Fostering economic growth in the CB area by promoting accessibility in tourism sector» και ακρωνύμιο: «Access_In_Tourism» στο πλαίσιο 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II “Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”.

4. Έγκριση της επικαιροποίησης της μελέτης του έργου:{ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ}, του Δήμου Πάργας προϋπολογισμού 6.572.000,00 € , που συντάχτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας.

5. Έγκριση σύνταξης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από την Δημοτική οδό μεταξύ των Ο.Τ.: 2 & 5 διανομής οικοπέδων Συνοικισμού Καμαρίνας /1968 στον κατέχοντα Αναστάσιο Τσουρά.

6. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: {Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε Λούρου}.

7. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:{Σ016 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λούρου}.

8. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: {Σ015 Επισκευή στέγης και στεγάστρου στο μουσείο φυσικής ιστορίας Νεοχωρίου }.

9. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: { Σ015 Επισκευή στέγης στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Φλαμπούρων }.

10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: { Σ015 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Κ Πρέβεζας }.

11. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: {ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ}, ανάδοχου ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ Ε.Δ.Ε., τελικής δαπάνης 36.480.84 Ευρώ (με τον ΦΠΑ).

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2016.

13. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήυμου Πρέβεζας (Β΄ τριμήνου 2016).

14. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2016 (Γ΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

15. Απόδοση ποσού στη ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

16. Ορισμός προέδρου και παραγωγικών τάξεων που θα συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πρέβεζας Σχετ. Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985).

17. Τροποποίηση της αριθμ.: 350/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

18. ΄Έγκριση 5η /2016 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2016-2017.

19. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων , Δήμου Πρέβεζας.

20. Έγκριση διάθεση πίστωσης και Διοργάνωσης Ημερίδας και Χορευτικής Εκδήλωσης με θέμα: {Η παραδοσιακή κοινοτική κουλτούρα , αφετηρία για σύγχρονες πρωτοβουλίες κοινωνικής , πολιτισμικής και τουριστικής ανάπτυξης}, σε συνεργασία με το Αρχείο Ελληνικού Χορού.

21. Έγκριση Δαπάνης για παροχή Υπηρεσιών από την Μετροπόλιταν Όπερα Ν. Υόρκης για προβολές Όπερας στο Δήμο Πρέβεζας για τη σαιζόν 2016-2017.

22. Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής , διδάκτρων και εξέταστρων για το σχολικό έτος 2016-2017 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ».

23. Έγκριση αποστολής 3μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πρέβεζας στην αδελφοποιημένη πόλη Μέερσεν της Ολλανδίας και ορισμός μελών.

24. Καταστροφή παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ΚΑΠΗ.

25. Καταστροφή παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Τεχνικών Υπηρεσιών.

26. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών ( κ. Νόβας).

27. Έγκριση επιστροφής ποσού σε δικαιούχο ( κ. Τσεγγελίδη).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας