Με 71 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 30/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα...

1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος όσον αφορά την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας.

2. Συζήτηση επί της εισήγησης του Συλλόγου ΟΤΑ Πρέβεζας, για τη μειωμένη χρηματοδότηση συμβάσεων των καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων .

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,προϋπολογισμού 26.500,00 €.

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου» προϋπολογισμού 35.000,00 €.

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου:{ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EΘΝΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ } ,υποέργου: {ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου: {ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ}, για το υποέργο: {ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}, προϋπολογισμού 15.000,00 €.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του Συνδέσμου Ύδρευσης Πρέβεζας, Φιλιππιάδας, Λούρου κλπ, για την κατασκευή του έργου: { ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΖΕΦΥΡΟ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ}, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την εκτέλεση της υπηρεσίας<< Εμβολιασμός και σήμανση των αδέσποτων ζώων ( σκύλων ) στην περιοχή του Δήμου Πρέβεζας »προϋπολογισμού 10.000,00€. 9. Έγκριση σύναψης Σύμβασης με τίτλο: «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Πρέβεζας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και εταιρείας κατόπιν πληροδοτικού διαγωνισμού. 10. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2015. 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας». 12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οστεοφυλακίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πρέβεζας». 13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ <ΚΟΥΚΟΣ> ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: {ΣΟ14 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ}.

15. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας:{ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΤΙΡΙΩΝ }.

16. Ανάθεση μελέτης με τίτλο:{Μελέτη κατασκευής δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αρχαγγέλου Τ.Κ Σινώπης }.

17. Αποδοχή δωρεάς μονωτικού υλικού για την κάλυψη στέγης του παλαιού κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολίου.

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

19. Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2016.

20. Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2016.

21. Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2016.

22. Καθορισμός τέλους Ύδρευσης Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2016.

23. Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2016.

24. Καθορισμός τέλους αποχέτευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2016.

25. Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2016.

26. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου, για το έτος 2016.

27. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατιών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2016.

28. Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2016.

29. Καθορισμός τέλους στις εμπορικές διαφημίσεις για το έτος 2016.

30. Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2016.

31. Καθορισμός δημοτικού τέλους δικαιώματος βοσκής, για το έτος 2016.

32. Καθορισμός δημοτικού τέλους Νεκροταφείου, για το έτος 2016.

33. Καθορισμός δημοτικού τέλους χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το έτος 2016.

34. Καθορισμός τέλους προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2016.

35. Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για το έτος 2016.

36. Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2016, για το Δήμο Πρέβεζας.

37. Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, για τους δικαιούχους άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, η οποία (άδεια) είχε εκδοθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4093/2012.

38. Αποδοχή πίστωσης και ορισμός υπολόγου για το έργο: {ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ ΦΑΣΗ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ -ΑΓ. ΘΩΜΑ )}.

39. Αποδοχή πίστωσης και ορισμός υπολόγου για το έργο: {ΕΣΠΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ-ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ.

40. Αποδοχή πίστωσης και ορισμός υπολόγου για το έργο: { ΕΣΠΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

41. Απόδοση επιχορήγησης στην ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.

42. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας : {Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας}, με ανοιχτό διαγωνισμό.

43. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (γ΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

44. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ.

45. Έγκριση διενέργειας προμηθειών : «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής Δήμου Πρέβεζας, Δομών & Νομικών Προσώπων του.

46. Ορισμός ελεγκτών της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), για το οικ. Έτος 2014.

47. Ορισμός ελεγκτών της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), για το οικ. Έτος 2015.

48. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2011 των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Πρέβεζας,Λούρου, Ζαλόγγου (από 1-1-2011 έως 31-5-2011) και της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.) έτους 2011.

49. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2012, της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.) .

50. Έγκριση προμήθειας τροφής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δ. Πρέβεζας και τρόπος εκτέλεσης της για το έτος 2016.

51. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην έκθεση PHILOXENIA 2015 που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη 12-15 Νοεμβρίου 2015.

52. Έγκριση για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παντοκράτορα.

53. Έγκριση συνδιοργάνωσης Ημερίδας και “Σχολείο Κωστής Παλαμάς “ στο δήμο Πρέβεζας με το Παν/μιο Αθηνών.

54. Έγκριση επίσκεψης κινητής μονάδας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» από το Χαμόγελο του Παιδιού στην Πρέβεζα και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία των ιατρών.

55. Έγκριση για δωρεάν μάθημα Μπουζουκιού από μαθητές της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πρέβεζας .

56. Τροποποίηση της αριθμ. 401 /2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με θέμα καθορισμός ύψους ποσού διδάκτρων για το σχολικό έτος 2015- 2016 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » .

57. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης « ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ» στη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «Υπόκριση Α».

58. Έγκριση παραχώρησης χρήσης « Οικίας Αθανασιάδη » , Δήμου Πρέβεζας.

59. Έγκριση χρήσης Λειτουργίας Χειμερινού Κινηματογράφου από την ΝΕ.ΔΗ.ΚΕ.Π και συνεξέταση αίτησης Κινηματογραφικής Λέσχης Πρέβεζας στο Πολιτιστικό Κέντρο ΟΑΣΗ .

60. Αποδοχή σύμβασης μίσθωσης έργου μιας θέσεως Διευθυντή δημοτικής Φιλαρμονικής Λούρου έναντι αντιτίμου και έγκριση της Ανακοίνωσης πρόσληψης.

61. Έγκριση 6η /2015 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2015-2016.

62. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ” Τοπικής Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

63. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΣΧΟΛΙΚΟ”, Τοπικής Κοινότητας Ν. Σαμψούντας, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

64. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση “ΤΣΟΥΚΕΣ”, Τ.Κ. Καναλίου Δήμου Πρέβεζας.

65. Εξέταση αίτησης για τροπ/ση μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος “ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΚΟΥ” επί της οδού Εθν. 58 στην πόλη της Πρέβεζας.

66. Παραχώρηση αίθουσας στο Κοινοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Μύτικα, Δημ. Εν. Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας, στο Δημοτικό Σχολείο Μύτικα.

67. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης σύμφωνα με τον Ν.4178/13.

68. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών λόγω διπλοεγγραφών προς λογιστική τακτοποίηση.

69. Έγκριση επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχο ( κ. Μπιράτση).

70. Έγκριση καταβολής δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην Πάφο.

71. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και λοιπών Αιρετών, για Υπηρεσία εκτός έδρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας