Αλλάζουν από αύριο (10 Αυγούστου) οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Αλλάζει (προς το ευκολότερο) από αύριο 10 Αυγούστου η διαδικασία για τη χορήγηση του πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων...

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που εξέδωσε το ΥΠΑΠΕΝ οι αλλαγές είναι οι εξής:


1. Καθιερώνεται νέα Βάση Δεδομένων με ερωτήσεις, μέσα από την οποία θα επιλέγονται τα θέματα εξέτασης. Η νέα Βάση Δεδομένων έχει ήδη ανέβει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Ο αριθμός των ερωτήσεων στις οποίες θα καλούνται να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι μειώνεται από πενήντα (50) σε σαράντα (40).

3. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων που πρέπει να συγκεντρώσει ο εξεταζόμενος προκειμένου να πάρει το πιστοποιητικό μειώνεται από τριάντα πέντε (35) σε είκοσι (20).


Ενώ δηλαδή με το παλιό σύστημα ο εξεταζόμενος έπρεπε να πιάσει ποσοστό 70% σωστών απαντήσεων, τώρα το ποσοστό αυτό περιορίζςεται στο 50%.

http://geoponiprevezas.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας