Με 54 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα 20/07 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Η συνεδρίαση, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 20/7/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα...1. Επικαιροποίηση της με αριθμό 35/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για το έργο με τίτλο:{ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ του πρώην ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ}.

3. Έγκριση εκτέλεσης του υπολοίπου των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου του έργου:{ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

4. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου:{Σ014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.K ΠΡΕΒΕΖΑΣ }.

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου:{Μειώνω το ενεργειακό μου αποτύπωμα - Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα την προστασία του Περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία}.

6. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: { ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΩΡΩΠΟΥ }.

7. Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου:{Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας}.

8. Ονομασία και μετονομασία οδών.

9. Έγκριση για μικροσωλήνωση οδού 21ης Οκτωβρίου επί της 21ης Οκτωβρίου στην πόλη της Πρέβεζας υπ ευκαιρία της ανάπλασης στα πλαίσια του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ » του Δήμου Πρέβεζας.

10. Εξέταση αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης οπτικού δικτύου.

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

12. Ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων έτους 2015.

13. Ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2015.

14. Απευθείας ανάθεση της εργασίας:{Επισκευή συντήρηση οχημάτων Δ.Ε. Πρέβεζας και προμήθεια ανταλλακτικών έτους 2015}, από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγονου διαγωνισμού.

15. Απευθείας ανάθεση της εργασίας: {Επισκευή συντήρηση οχημάτων Δ.Ε. Ζαλόγγου και προμήθεια ανταλλακτικών έτους 2015}, από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγονου διαγωνισμού.

16. Απευθείας ανάθεση της εργασίας:{Επισκευή συντήρηση οχημάτων Δ.Ε. Λούρου και προμήθεια ανταλλακτικών έτους 2015}, από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγονου διαγωνισμού.

17. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16 μ3.

18. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου παροχής υπηρεσίας: {Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου}.

19. Έγκριση προμήθειας ειδών διατροφής στους Παιδικούς Σταθμούς και λοιπές Δομές Δήμου Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2015.

20. Έγκριση σχετικής μελέτης και δαπάνης για τη μίσθωση κτιρίου για τη λειτουργία του 5ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Πρέβεζας και διενέργειας φανερής προφορικής μειοδοτικής Δημοπρασίας.

21. Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας λόγω μη υποβολής προσφορών.

22. Έγκριση καταβολής δαπανών μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου.

23. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος {ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΒΕΜΗ} οικ. Έτους 2014.

24. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος {ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΝΙΑ} οικ. Έτους 2014.

25. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος {ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ} οικ. Έτους 2014.

26. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος {ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ} οικ. Έτους 2014.

27. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος {ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΑΛΚΟΥ} οικ. Έτους 2014.

28. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος {ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΙΝΤΩΣΗ} οικ. Έτους 2014.

29. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος {ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ} οικ. Έτους 2014.

30. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ισολογισμού του Κληροδοτήματος {ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ} οικ. Έτους 2014.

31. Κανονισμός λειτουργίας του <ΚΑΠΗ> και λοιπών προνοιακών υπηρεσιών όπως <ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ> κ.α.

32. Ορισμός Αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.

33. Έγκριση λειτουργίας έκθεσης βιβλίου, στον χώρο της παραλίας έμπροσθεν των Δικαστηρίων.

34. Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε Δημοτικό χώρο (Βραχυχρόνιας), σε δικαιούχους, για το Δήμο Πρέβεζας, το έτος 2015.

35. Παραχώρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πισίνα) σε Συλλόγους.

36. Έγκριση παραχώρησης κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας, στον Αθλητικό Όμιλο Μύτικα.

37. Έγκριση παραχώρησης κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας, στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Μύτικα.

38. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση <ΜΥΧΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΣ>, Δήμου Πρέβεζας.

39. Εξέταση αιτήματος για μείωση μισθώματος καλλιεργήσιμης γης (υπ΄αριθ. 53,55,56,58 αγροτεμάχια) στη θέση:{ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ ΚΟΥΚΟΣ} Τ.Κ. Μύτικα, Δ. Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

40. Παραχώρηση αίθουσας στο Κοινοτικό Κατάστημα Τ.Κ. Κρυοπηγής, Δημ.Εν. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυοπηγής.

41. Παραχώρηση αίθουσας εντός του Δημοτικού Καταστήματος Λούρου, Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας, για στέγαση και λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Λούρου.

42. Έγκριση παραχώρησης των γηπέδων μπάσκετ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας, στον Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης “ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ” και την επιχορήγηση αυτού , στο πλαίσιο του 4ου Ετήσιου Τουρνουά Basketball με την επωνυμία “3x3 Τournament Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” που θα διεξαχθεί στην Πόλη μας στις 22-26 Ιουλίου 2015.

43. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης <ΖΑΛΟΓΓΕΙΑ 2015>, στη Δ.Ε Ζαλόγγου και διάθεση Πίστωσης.

44. Έγκριση πραγματοποίησης του τριήμερου των εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ν. Σαμψούντας <Η ΑΜΙΣΟΣ> στις 6, 7, και 8 Αυγούστου 2015 στην Κεντρική Πλατεία της Τ.Κ Ν. Σαμψούντας με την επωνυμία <ΑΜΙΣΟΣ 2015> και έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου.

45. Έγκριση πραγματοποίησης του διήμερου των εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέας Σινώπης ΔΙΟΓΕΝΗΣ στις 30 και 31 Ιουλίου 2015 στην Τ.Κ Ν. Σινώπης με την επωνυμία “ΔΙΟΓΕΝΕΙΑ 2015” και έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου.

46. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης <Ποδηλατικός γύρος Λάκκας Σουλίου > της Δ.Ε. Λούρου ,δαπάνης και διάθεση Πίστωσης.

47. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ωρωπού το <Ζάλογγο> , την επιχορήγηση αυτού και την παραχώρηση της Πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού.

48. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων: <ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ FESTIVAL 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ >.

49. Έγκριση διαδικασίας διοργάνωσης του αγώνα 3ο Εν ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΟ ΔΡΟΜΟ στις 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και του 1ου ΤΡΙΑΘΛΟΥ στις 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 και καταβολής αντιτίμου αθλητών .

50. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης: <Γιορτή της Σαρδέλας 2015> και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση αυτής.

51. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης της Φιλαρμονικής <ΟΡΦΕΑΣ> και παραχώρηση ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού - καρέκλες – πατάρι.

52. Έγκριση εκδήλωσης με μπαλάντες για δυο κιθάρες και δυο γυναικείες φωνές του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας <ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ >.

53. Έγκριση διαγραφής κι επαναβεβαίωση χρεώσεων οφειλετών από πρόστιμα ΚΟΚ.

54. Έγκριση διαγραφής χρεώσεων οφειλετών λόγω διπλοεγγραφών προς λογιστική τακτοποίηση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας