Π.Ε. Πρέβεζας: Εως 15/04/16 η χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Από το έτος 2016 θα χορηγούνται ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών...
,σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και με όσα προβλέπονται από την εφαρμογή της αριθμ. 1012/21063/18-2-2016 Υπουργικής Απόφασης.
Η χορήγηση των αδειών φύτευσης θα γίνεται μετά από αίτηση που θα υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόμενος Ψηφιακά στην Υπηρεσία Συμπλήρωσης Αίτησης Δικαιωμάτων Φύτευσης του ΥΠΑΑΤ (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2), από την 1ηΜαρτίου 2016 εώς την 15η Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ και στους κ. Σ. ΚΟΝΤΑΞΗ & Γ. ΚΟΥΜΠΗ ή στο τηλέφωνο 2682027774.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας