Επιμελητήριο Πρέβεζας: Υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ αποδεικτικού υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 79752/30,12,2014 (ΦΕΚ 3623/β31.12.2014) Υπουργικής Απόφασης ορίζουν ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόμενο στο ΓΕΜΗ στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των...
κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η καταχώρηση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους καταχώρησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας