Π.Ε. Πρέβεζας: Άδειες Αλίευσης Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Συνέχεια του 5088/78186/2013 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κάνουμε γνωστό στους αλιείς του νομού μας, ότι...
άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις άδειες αλίευσης μεγάλων πελαγικών ψαριών για το έτος 2016. Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο μέχρι 31-8-2015.

-Το σχετικό υπόδειγμα της αίτησης διατίθεται από την υπηρεσία μας.

-Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση όλα τα έγγραφα του σκάφους σε ισχύ.

- Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο ιδιοκτήτες.

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία των συσκευών VMS και ERS στο σκάφος.

Ειδικότερα για τον κόκκινο τόνο απαιτούνται επιπλέον:

- Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται .

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Ακριβές φωτοαντίγραφο από το Λιμεναρχείο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας του πλοιοκτήτη σε ισχύ και βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας ( σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται από την άδεια).

- Φορολογική δήλωση του τρέχοντος οικονομικού έτους (Ε1 ) και (Ε3) ή (Ε5) εάν έχει υποβληθεί.

- Άδεια καταχώρησης της κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας στην Δ/νση: Λ. Ειρήνης 65 στα τηλέφωνα 26820-26983 και 26820-60952
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας