Λούρος: Λειτουργία υπαίθριας εμποροπανήγυρης από 17 έως 23- 10-2016

Προέγκριση πήρε από τη 18/2016 τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Πρέβεζας η λειτουργία υπαίθριας εμποροπανήγυρης σε Δημοτική Έκταση, στην
Τοπική Κοινότητα Λούρου...


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη, την αριθμ. 5/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Λούρου με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και την κανονιστική διοικητική πράξη λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, το με αριθμ. Πρωτ. 27859/25-9-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Πρέβεζας, το με αριθμ. Πρωτ. 1014/1/21-β΄/25-8-2016 έγγραφο-γνωμοδότηση του Αστυνομικού Τμήματος Λούρου, αποφάσισε να γνωμοδοτηση θετικά για τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης σε Δημοτική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, για επτά (7) συναπτές ημέρες από 17-10-2016 έως 23-10-2016 και εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πληκτρολογήστε το σχόλιό σας